ChungChung


明月幾時有,把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年。欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒。起舞弄清影,何似在人間。  

轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓。人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。 水調歌頭這詞一直都是所喜歡的...之前在石頭上寫字時也曾拿這首詞當作是內容.....這幾天一直想起這首詞


 

台東市中華路一段675號 Go

作者簡介

Chung

我是chung
網路工作者
主業是網站系統開發建置
副業是做夢,寫故事
作品請參考/teme.biz
做夢請參考/innstory.com
聯絡/chung.teme@gmail.com

訪客留言

留下一些足跡證明你來拜訪過我

推薦閱讀

作者其他相關類別故事

旅程即將開始~

旅程即將開始~

旅程即將開始~...

今天很適合喝一杯

今天很適合喝一杯

今天很冷..... 很適合喝一杯高粱...所以今天煮一些重口味點的下酒菜... 乾煎虱...

9年的回憶只剩下這個

9年的回憶只剩下這個

搬個家該丟的不該丟的好像都丟了不少~ 這跟改良場之間的回憶好像就只剩下這個........

請選擇選項

執行錯誤

Hi,謝謝你的參與,但無法重複投票哦~

現在就加入innstory,開始紀錄你的故事。

「innstory」是一個儲存故事的地方,我們致力於成為一個有溫度的平台,加深人與人之間的羈絆是我們所努力的方向。
我們深信人與人間的區塊鏈不是只是冷冰冰的運算。現在就加入我們。